عکاسی در بیمارستان

آتلیه ویولت با تمام امکانات و تجهیزات لازم در محل مورد نظر شما، خدماتی مشابه یک آتلیه کامل را ارائه می دهد.
عکاسی در بیمارستان از خدمات ویژه به حساب می آید. زیرا لحظات منحصر به فرد و تکرار نشدنی زندگی شما را ثبت می کند.