همکاری با ما

آتلیه عکاسی کودک ویولت جهت تکمیل نیروی انسانی خود و داشتن نیروی کاری پشتیبان برای استخدام در سه ردیف کاری عکاس ، رتوش کار و دفتر دار دعوت به همکاری می نماید.

قابل ذکر است که فرم های در خواست همکاری مطالعه و بررسی خواهد شد و پس از آن بایگانی شده و زمانی که نیاز به استخدام نیروی کاری از جانب آتلیه احساس شود به ترتیب اولویت، با افراد تماس گرفته می شود.

4 + 2 = ?