گالری نوزاد

برای عکاسی نوزاد، در محیطی گرم و پاکیزه ۲ ساعت زمان اختصاص داده شده است. خانواده های عزیز باید توجه داشته باشند که بهترین زمان برای عکاسی نوزاد زیر ۲۰ روزگی است که معمولا نوزادان در خواب عمیق تری فرو می روند و حالت پذیری بدنشان بیشتر است.